Ga direct naar de gratis oefeningen

Groep 7

In groep 7 krijgen leerlingen veel nieuwe stof aangeboden. In een aantal gevallen wordt op de toetsen van de methode (de methodegebonden toetsen) prima gescoord, maar blijven de Citoresultaten achter. Oefenen met Citomaterialen kan dan het verschil gaan maken.
Voor het (voorlopige) schooladvies voor na de basisschool is de score op het vak begrijpend lezen extra belangrijk, omdat kinderen bij alle vakken op het voortgezet onderwijs teksten moeten kunnen begrijpen.


Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 7
(papieren versie)

Oefenboekjes Cito begrijpend lezen groep 7 en 8
(pdf-bestanden)

Oefeningen groep 7/8

Rekenen (Citotrainer)

Rekentaak 1

Rekentaak 2

Rekentaak 3


Woordenschat 1

Woordenschat 2

Woordenschat 3

Woordenschat 4Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 7Taal (Citotrainer)

Begrijpend lezen 1

Begrijpend lezen 2

Begrijpend lezen 3

Begrijpend lezen 4

Begrijpend lezen 5

Begrijpend lezen 6

Begrijpend lezen 7

Begrijpend lezen 8

Begrijpend lezen 9Oefenboekjes Cito begrijpend lezen groep 7 en 8Taalverzorging 1

Taalverzorging 2

Taalverzorging 3

Taalverzorging 4

Taalverzorging 5