Ga direct naar de gratis oefeningen

Groep 6

De uitslagen van toetsen van het Leerling Volg Systeem (LVS) beginnen steeds meer een beeld te geven van de ontwikkeling:
waar liggen kansen? Op welke punten moet extra hard gewerkt worden?
Ook de toetsresultaten in groep 6 vormen in de hoogste groepen een deel van de onderbouwing van het schooladvies voor na de basisschool.


Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 6
(papieren versie)

Oefenboekjes Cito begrijpend lezen groep 6
(pdf-bestanden)

Oefeningen groep 6

Rekenen M6 (Citotrainer)

Rekenen (Kids4cito)

Rekenen E6 (Citotrainer)

Rekenen E6 (Citotrainer)


Taal (Citotrainer)

Taal (Kids4cito)

Woordenschat