Ga direct naar de gratis oefeningen

Groep 5

Belangrijke onderdelen van het Cito Leerling Volg Systeem (LVS) zijn:
rekenen, technisch en begrijpend lezen, grammatica, het gebruik van leestekens, spelling en woordenschat.
Al deze onderdelen komen voor in het Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 5.


Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 5
(papieren versie)

Oefenboekjes Cito begrijpend lezen groep 5
(pdf-bestanden)

Oefeningen groep 5

Rekenen M5 (Citotrainer)

Rekenen E5 (Citotrainer)

Rekenen E5 (Citotrainer)


Taal (Citotrainer)

Woordenschat