Ga direct naar de gratis oefeningen

Groep 4

Met het Leerling Volg Systeem (LVS) worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling.
Leerkrachten kunnen extra hulp geven, als kinderen op een bepaald vak(gebied) laag scoren.
Niet elk LVS is van Cito. Er bestaat bijvoorbeeld ook een LVS van bureau ICE.
Onderstaande producten zijn gemaakt op basis van LVS-toetsen van Cito.


Oefenboek voor de Citotoetsen in groep 4
(papieren versie)

Oefenboekjes Cito begrijpend lezen groep 4
(pdf-bestanden)

Oefeningen groep 4

Rekenen M4 (Citotrainer)

Rekenen E4 (Citotrainer)

Rekenen E4 (Citotrainer)


Taal (Citotrainer)

Woordenschat oefenen