Ga direct naar de gratis oefeningen

Groep 3

In groep 3 worden kinderen twee maal per jaar getoetst voor het Leerling Volg Systeem (LVS).
Dit gebeurt doorgaans in januari (midden groep 3 = M3) en in juni (eind groep 3 = E3).
Aan het eind van groep 3 (E3) wordt ook begrijpend lezen getoetst.

Voor groep 3 zijn onderstaande Citomaterialen beschikbaar. Klik op een product voor meer informatie.


Online oefenpakket voor de Citotoetsen in groep 3

Oefenboekje M3
(pdf-bestand)

Oefenboekje E3
(pdf-bestand)

Voordelige aanbieding van alle Citomaterialen samen!

Oefeningen groep 3

Rekenen M3 (Citotrainer)

Rekenen E3 (Citotrainer)

Rekenen E3 (Citotrainer)


Taal (Citotrainer)

Woordenschat oefenen